องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

8 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หน้า 2

8 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ข. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ก. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ก ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ข ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

8 พฤศจิกายน 2560

หน้า 2 ภาคผนวก ก. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายกช่างโยธา

8 พฤศจิกายน 2560

ภาคผนวก ข. ตำแหน่ง นักการภารโรง

8 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก ก ตำแหน่ง นักการภารโรง

8 พฤศจิกายน 2560

 
Online:  6
Visits:  30,087
Today:  28
PageView/Month:  1,435