องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

 

เมนูหลัก

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

 

ระบบข้อมูลรายบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

E-mail Address:

รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่านกรุณา  คลิ๊กที่นี่  หรือ(Root)   2009616_4962.gif สมัครสมาชิก

ค้นหาข้อมูล

 

 

หน่วยงานในจังหวัด

 

 

 

 

ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5
4/1/2561 14:35:00
supawit nachaiperm
รับสมัครพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
8/11/2560 15:22:00
supawit nachaiperm
ตารางวงเงินงบประมาณ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
2 ตาราง
14/11/2560 15:10:00
supawit nachaiperm
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผุ้มสีสิทธิ์สอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
3 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ
24/11/2560 14:22:00
supawit nachaiperm
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาฯ
รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
5 รายชื่อผุ้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
30/11/2560 20:34:00
supawit nachaiperm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
13/12/2560 9:28:00
supawit nachaiperm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยตับเต่า หมู่ 5
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
15/1/2561 16:09:00
supawit nachaiperm
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกู้ชีพ
7 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา5
22/2/2561 13:31:00
supawit nachaiperm
ประกาศสอบพนักงานจ้าง พ.ศ.2561
ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ
13 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
19/4/2561 18:07:00
supawit nachaiperm
ราคากลาง
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลื่อม หมู่ 3
4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลื่อม หมู่ 3(4)
10/5/2561 15:27:00
supawit nachaiperm
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่4
4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่4 (4)
10/5/2561 15:34:00
supawit nachaiperm
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุมเงิน หมู่7
4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุมเงิน หมู่7
10/5/2561 15:45:00
supawit nachaiperm
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุมเงิน หมู่1
4 หนองบัวโป้ง
10/5/2561 15:51:00
supawit nachaiperm
จัดซื้อถังขยะ 2561
2 จัดซื้อถังขยะ 2561
24/8/2561 11:56:00
supawit nachaiperm
ก่อสร้างกำแพง ศพด.อบต.ขุมเงิน
8 กำแพง7
24/8/2561 15:07:00
supawit nachaiperm
ก่อสร้างต่อเติม ศพด.อบต.ขุมเงิน
7 ต่อเติมอาคาร7
24/8/2561 15:11:00
supawit nachaiperm
ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศพด.อบต.ขุมเงิน
6 โรงอาหาร6
24/8/2561 15:18:00
supawit nachaiperm
โครงการก่อสร้างคสล.ม.1สายบ้านนายประยง
4 แบบแสดงรายการ
11/9/2561 14:17:00
supawit nachaiperm
ก่อสร้างคสล.ม.4สายบ้านนายอุดมศิลป์
4 แบบแสดงรายการ
11/9/2561 14:21:00
supawit nachaiperm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะแนน หมู่ 2 ตำบลขุมเงิน - บ้านคำม่วง ตำบลย่อ
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะแนน หมู่ 2 ตำบลขุมเงิน - บ้านคำม่วง ตำบลย่อ
11/12/2561 10:52:00
supawit nachaiperm
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะแนน หมู่ 2 ตำบลขุมเงิน - บ้านคำม่วง ตำบลย่อ
6 เอกสารเสนอราคา
25/12/2561 15:08:00
supawit nachaiperm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
25/12/2561 15:09:00
supawit nachaiperm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลื่อม ม.3 ต.ขุมเงิน - บ้านเขื่องคำ ม.5 ต.เขื่องคำ
16/1/2562 10:20:00
supawit nachaiperm
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหลื่อมหมู่ 3ตำบลขุมเงิน -บ้านเขื่องคำหมู่ 5ตำบลเขื่องคำ
6 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลื่อม ม.3 ต.ขุมเงิน - บ้านเขื่องคำ ม.5 ต.เขื่องคำ
29/1/2562 14:10:00
supawit nachaiperm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหลื่อม หมู่3 ตำบลขุมเงิน-บ้านเขื่องคำ หมู่5 ตำบลเขื่องคำ
2 รายงานผลพิจารณา
12/2/2562 10:33:00
supawit nachaiperm
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
3 ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51 - 80 คน
19/3/2562 15:41:00
supawit nachaiperm
 

 
Online:  2
Visits:  32,879
Today:  18
PageView/Month:  2,295