อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565... วันที่ 23 พ.ค. 65 (ดูู 6)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565... วันที่ 6 พ.ค. 65 (ดูู 25)

โครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

นำขยะรีไซเคิลมาร่วมบริจาคเพื่อจำหน่ายตามโครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร... วันที่ 25 เม.ย. 65 (ดูู 25)

ลงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกั้นแนวเขต... วันที่ 25 เม.ย. 65 (ดูู 39)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทัศน์ สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่เจ้าหน้าที่ตาม มาตรฐานทางจริยธรรม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน  เพื่อปลูกจิตสานึก สร้างค่านิยม และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน อย่างซื่อสั..... วันที่ 22 เม.ย. 65 (ดูู 31)

มอบถุงยังชีพ

มอบถุงยังชีพ... วันที่ 18 เม.ย. 65 (ดูู 18)

โครงการอบรมสร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี 2565

โครงการอบรมสร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี 2565 ณ วัดบึงขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร... วันที่ 15 เม.ย. 65 (ดูู 154)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายสุทัศน์ สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานในการประชุมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลขุมเงิน เนื่องจากในพื้นที่ตำบลขุมเงินพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวร..... วันที่ 14 เม.ย. 65 (ดูู 29)

ซ่อมไฟฟ้าบ้านขุมเงินและเปลี่ยนหลอดไฟ

ซ่อมไฟฟ้าบ้านขุมเงินและเปลี่ยนหลอดไฟ... วันที่ 11 เม.ย. 65 (ดูู 16)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด... วันที่ 16 มี.ค. 65 (ดูู 7)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสุทัศน์  สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ต้านทุจริตของ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเว..... วันที่ 7 มี.ค. 65 (ดูู 28)

ชำระภาษีป้ายรายแรก 2565

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ขอบคุณผู้มาใช้บริการชำระภาษีป้ายรายแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยค่ะ... วันที่ 17 ก.พ. 65 (ดูู 59)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขุมเงิน โดยมีนายสุทัศน์ สันทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชกา..... วันที่ 27 ม.ค. 65 (ดูู 24)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอประกาศว่า "เจ้าหน้าที่ อบต.ขุมเงิน ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ " จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน... วันที่ 20 ม.ค. 65 (ดูู 46)

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต... วันที่ 12 ม.ค. 65 (ดูู 135)

โครงการออกหน่วยบริการองค์การบริการส่วนตำบลขุมเงินพบประชาชน

โครงการออกหน่วยบริการองค์การบริการส่วนตำบลขุมเงินพบประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 6 ม.ค. 65 ณ โรงเรียนบ้านสะแนน หมู่ที่ 2... วันที่ 6 ม.ค. 65 (ดูู 134)

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินเคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และจุดรับบริการชำระภาษี... วันที่ 6 ม.ค. 65 (ดูู 47)

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิ..... วันที่ 30 พ.ย. 64 (ดูู 66)

โครงการตามพระราชดำริ

โครงการตามพระราชดำริ... วันที่ 20 ก.ย. 64 (ดูู 3)

อบรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะ

อบรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะ... วันที่ 19 ส.ค. 64 (ดูู 77)