ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ต.ค. 65 39
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ม.7 1 ธ.ค. 64 42
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจาน - ถ.แจ้งสนิท 1 ธ.ค. 64 34
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 2 16 พ.ย. 64 130
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 1 พ.ย. 64 36
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจาน 1 ต.ค. 64 137
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายนานายคำแปลง เอี่ยมอิ่ม 1 ต.ค. 64 142
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแวง กม.199 1 ต.ค. 64 137
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 12 พ.ค. 64 360
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 20 เม.ย. 64 366
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 31 มี.ค. 64 321
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 28 ก.พ. 64 203
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 31 ม.ค. 64 173
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 4 ม.ค. 64 200
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 63 184
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 63 151
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 7 ต.ค. 63 125
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 13 ก.ค. 63 307
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 6 ก.ค. 63 112
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 26 มิ.ย. 63 344
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 272
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2563 27 เม.ย. 63 273
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 27 เม.ย. 63 241
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ต.ขุมเงิน - บ้านเขื่องคำ ม.5 ต.เขื่องคำ 16 เม.ย. 63 340
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหนองจาน 16 เม.ย. 63 241
ประกาศราคากลาง 16 เม.ย. 63 89
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 63 279