องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร 045-775073

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000001
วานนี้ 000004
เดือนนี้ 000148
เดือนก่อน 000132
ปีนี้ 002516
ปีก่อน 004671
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง ประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงาน ประเภททั่วไปเป็นงานงานประเภทวิชาการ - 25 พ.ค. 65(ดู 16) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 29 เม.ย. 65(ดู 32) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ - 29 เม.ย. 65(ดู 33) 
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  - 11 มี.ค. 65(ดู 65) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ประจำ อบต.ขุมเงิน - 27 ม.ค. 63(ดู 976) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 13 พ.ค. 62(ดู 556) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง(สายจากสี่แยกบ้านนางสอน ขันแก้ว) บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 - 30 ก.ย. 64(ดู 118) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003)บ้านสะแนน หมู่ 8 - 30 ก.ย. 64(ดู 132) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001(ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล-หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5 - 29 ก.ย. 64(ดู 146) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5)(จากบ้านนายอิ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 - 29 ก.ย. 64(ดู 126) 

ภาพกิจกรรม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 (ดู 6)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 (ดู 25)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู 418)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 444)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของอบต.ขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [29 เม.ย. 65]
  1.ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [27 เม.ย. 65]
  2.หน้าปกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 : [27 เม.ย. 65]
  3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 : [27 เม.ย. 65]
  4.สรุป ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [27 เม.ย. 65]
  บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [22 เม.ย. 65]
  1. หน้าปก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี : [18 เม.ย. 65]
  2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน : [18 เม.ย. 65]
  3.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน : [18 เม.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร