องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นเมืองน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง การคมนาคมสะดวก สังคมเข้มแข็ง และเป็นแหล่งทำการเกษตร อินทรีย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000022
วานนี้ 000020
เดือนนี้ 000439
เดือนก่อน 000318
ปีนี้ 003470
ปีก่อน 004609
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชุมผู้นำชุมชน ประธาน อสม.และส.อบต. - 20 พ.ค. 64(ดู 65) 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าแมลงวัน - 14 พ.ค. 64(ดู 60) 
  ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) - 5 พ.ค. 64(ดู 114) 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ สลับวันเวลาทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - 5 พ.ค. 64(ดู 115) 
  รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร - 22 เม.ย. 64(ดู 99) 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสด - 22 เม.ย. 64(ดู 55) 
  ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน - 4 มี.ค. 64(ดู 130) 

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตำบลขุมเงิน (ดู 66)

รณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อม (ดู 91)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู 181)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 198)

ดาวน์โหลดใหม่

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ที่ 556/2564 เรื่อง มอบอานาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล : [28 มิ.ย. 64]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 : [11 พ.ค. 64]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน : [11 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน : [11 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 : [11 พ.ค. 64]
  รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 64 (6 เดือนแรก) : [23 เม.ย. 64]
  ข้อบัญญัติ 2564 : [21 เม.ย. 64]
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 (6 เดือน) : [5 เม.ย. 64]
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 (6 เดือน) : [5 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร